LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NỘI ĐỊA

Download bảng giá Tết Tân Sửu Download bảng giá Tổng Hợp
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá Tour
117 Phú Quốc Đảo Ngọc

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ
8,10,12,15,17,19,22,24,26,29,31/3/2021
2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26/4/2021
KS 2 sao 1,999,000
KS 3 sao 2,498,000
KS 4 sao 3,478,000
118 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,13,20,27/3/2021
3,10,17,24/4/2021
8,15,22,29/5/2021
5,12,19,26/6/2021
3,10,17,24,31/7/2021
7,14,21,28/8/2021
Khách Sạn 3,879,000
119 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ
6,13,20,27/3/2021
3,10,17,24/4/2021
8,15,22,29/5/2021
5,12,19,26/6/2021
3,10,17,24,31/7/2021
7,14,21,28/8/2021
KS 3* + 2* 5,789,000
120 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ
6,13,20,27/3/2021
3,10,17,24/4/2021
8,15,22,29/5/2021
5,12,19,26/6/2021
3,10,17,24,31/7/2021
7,14,21,28/8/2021
KS 3* + 2* 6,339,000
124 Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,13,20,27/3/2021
3,10,17,24/4/2021
8,15,22,29/5/2021
5,12,19,26/6/2021
3,10,17,24,31/7/2021
7,14,21/8/2021
Khách Sạn 3,859,000
125 Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Rạch Giá - Hà Tiên - Châu Đốc

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,13,20,27/3/2021
3,10,17,24/4/2021
8,15,22,29/5/2021
5,12,19,26/6/2021
3,10,17,24,31/7/2021
7,14,21,28/8/2021
Khách Sạn 3,989,000
127 Bến Tre - Tiền Giang - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,13,20,27/3/2021
3,10,17,24/4/2021
1,8,15,22,29/5/2021
5,12,19,26/6/2021
3,10,17,24,31/7/2021
7,14,21/8/2021
Khách Sạn 3,989,000
128 Mỹ Tho - Bến Tre - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,13,20,27/3/2021
3,10,17,24/4/2021
8,15,22,29/5/2021
5,12,19,26/6/2021
3,10,17,24,31/7/2021
KS 3 + 4 sao 4,279,000
130 Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ
6,13,20,27/3/2021
3,10,17,24/4/2021
1,8,15,22,29/5/2021
5,12,19,26/6/2021
3,10,17,24,31/7/2021
7,14,21,28/8/2021
Khách Sạn 5,419,000
131 Liên Tỉnh Miền Tây Về Đất Phương Nam

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ
6,13,20,27/3/2021
3,10,17,24/4/2021
1,8,15,22,29/5/2021
5,12,19,26/6/2021
3,10,17,24,31/7/2021
7,14,21/8/2021
Khách Sạn 6,609,000
200 Phan Thiết - Tà Cú

Đi về

Tải chương trình tour:
2N - 1Đ
6,13,20,27/3/2021
3,10,17,24/4/2021
1,8,15,22,29/5/2021
5,12,19,26/6/2021
3,10,17,24,31/7/2021
7,14,21,28/8/2021
KS 3 sao 1,398,000
Resort 3 sao 1,798,000
Resort 4 sao 2,132,000
204 Phan Rang

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ
12,19,26/3/2021
2,9,16,23,30/4/2021
7,14,21,28/5/2021
4,11,18,25/6/2021
2,9,16,23,30/7/2021
6,13,20,27/8/2021
KS 2 sao 2,588,000
KS 3 sao 2,729,000
KS 4 sao 3,262,000
205 Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm Đi Về Bằng Xe

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,24,27/4/2021
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28/8/2021
KS 2 sao 3,197,000
KS 3 sao 3,722,000
KS 4 sao 4,360,000
206 Nha Trang 3 Ngày 3 Đêm Đi Xe Về Tàu

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 3Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,24,27/4/2021
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28/8/2021
KS 2 sao 2,870,000
KS 3 sao 3,260,000
KS 4 sao 3,650,000
208 Nha Trang 4 Ngày 03 Đi Xe Về Bay

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,24,27/4/2021
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28/8/2021
KS 2 sao 3,090,000
KS 3 sao 3,620,000
KS 4 sao 4,260,000
209 Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm Đi Bay Về Xe

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,24,27/4/2021
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28/8/2021
KS 2 sao 3,040,000
KS 3 sao 3,570,000
KS 4 sao 4,210,000
210 Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm Đi Về Máy Bay

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,24,27/4/2021
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28/8/2021
KS 2 sao 2,940,000
KS 3 sao 3,470,000
KS 4 sao 4,109,000
220 Đà Lạt 1: Thành Phố Mộng Mơ

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24/4/2021
4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24/8/2021
KS 2 sao 2,815,000
KS 3 sao 3,365,000
KS 4 sao 4,348,000
221 Đà Lạt 2: Thành Phố Mộng Mơ

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24/4/2021
4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24/8/2021
KS 2 sao 2,928,000
KS 3 sao 3,228,000
KS 4 sao 4,248,000
222 Đà Lạt 3: Thành Phố Mộng Mơ

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24/4/2021
4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24/8/2021
KS 2 sao 2,748,000
KS 3 sao 3,048,000
KS 4 sao 4,068,000
223 Đà Lạt 4: Thành Phố Mộng Mơ

về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ
7,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/3/2021
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25/4/2021
5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30/5/2021
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/6/2021
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/7/2021
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25/8/2021
KS 2 sao 2,598,000
KS 3 sao 2,748,000
224 Đà Lạt 5: Thành Phố Mộng Mơ

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ
KS 2 sao 2,598,000
KS 3 sao 2,798,000
KS 4 sao 3,568,000
235 Nha Trang - Đà Lạt 5 Ngày - Đi Về Xe

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24/4/2021
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,10,17/8/2021
KS 2 sao 3,948,000
KS 3 sao 4,648,000
KS 4 sao 5,486,000
236 Nha Trang - Đà Lạt 5 Ngày - Đi Xe Về Máy Bay

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24/4/2021
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,10,17/8/2021
KS 2 sao 3,828,000
KS 3 sao 4,528,000
KS 4 sao 5,368,000
237 Nha Trang - Đà Lạt 5 Ngày - Đi Về Máy Bay

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24/4/2021
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,10,17/8/2021
KS 2 sao 3,628,000
KS 3 sao 4,328,000
KS 4 sao 5,168,000
238 Nha Trang - Đà Lạt 5 Ngày - Đi Máy Bay Về Xe

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ
6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/3/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24/4/2021
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/5/2021
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/6/2021
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/7/2021
3,10,17/8/2021
KS 2 sao 3,798,000
KS 3 sao 4,498,000
KS 4 sao 5,336,000
243 Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ
KS 3 sao 6,074,000
KS 4 sao 7,594,000
244 Phan Thiết - Đà Lạt

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ
KS 3 sao 3,698,000
KS 4 sao 4,774,000
250 Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ
KS 2 + 3 sao 4,760,000
255 Buôn Mê Thuột - 6

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ
Đạt chuẩn 3,160,000
  • 1
  • 2
  • 3
  • Đơn vị tính VND.

    Lưu ý giá vé cho 01 khách chưa bao gồm vé máy bay (nếu có).

    Vé máy bay được áp dụng theo phương thức cung cấp giá tiết kiệm nhất tại thời điểm đăng ký.

    Quý khách đăng ký nhóm, gia đình vui lòng liên hệ với Cty để được giá rẻ nhất.