Miền Bắc

Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Hạ Long

5N4Đ

Phương tiện

25,30/11/2020

6,973,000VNĐ

Hà Nội - Lào Cai - Sapa

3N2Đ

Phương tiện

25,30/11/2020

3,742,000VNĐ

Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long

3N2Đ

Phương tiện

25,27/11/2020

4,319,000VNĐ