Tết Dương Lịch

TIỀN GIANG - CẦN THƠ TẾT TÂY 2019

TET_TG_CT

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

29/12/2018

1.318.000VNĐ

PHAN THIẾT TẾT TÂY 2019

TET_PT1

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

29,30/12/2018

1.398.000VNĐ

NHA TRANG TẾT TÂY 2019

TET_NT1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

29/12/2018

3.035.000VNĐ

ĐÀ LẠT TẾT TÂY 2019

TET_DL1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

29/12/2018

3.798.000VNĐ

LONG AN

MN1N_01

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

15,16,22,23,29,30...

789.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE

MN1N_02

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

15,16,22,23,29,30...

789.000VNĐ

TIỀN GIANG - VĨNH LONG

MN1N_03

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

15,16,22,23,29,30...

898.000VNĐ

ĐỒNG THÁP - GÁO GIỒNG

MN1N_04

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

15,16,22,23,29,30...

839.000VNĐ

HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC

MN1N_05

1 ngày  1 đêm

Phương tiện

14,15,21,22,28,29...

1.129.000VNĐ

HÀNH HƯƠNG BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN1N_06

1 ngày  1 đêm

Phương tiện

14,15,21,22,28,29...

1.269.000VNĐ

BẾN TRE - TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ

MN2N_11

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15,22,29,30/12/2018

1.989.000VNĐ

TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ - HẬU GIANG

MN2N_12

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15,22,29,30/12/2018

1.989.000VNĐ

HẬU GIANG - LUNG NGỌC HOÀNG

MN2N_13

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15,22,29,30/12/2018

1.879.000VNĐ

LONG XUYÊN - CHÂU ĐỐC

MN2N_15

2 ngày  2 đêm

Phương tiện

14,21,28,29/12/2018

1.999.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN

MN3N_16

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

13,20,27,28,29/12...

2.989.000VNĐ

PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC

MN3N_17

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

12,13,14,15,16,17...

1.999.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

MN4N_18

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

13,15,20,22,27,29...

4.079.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - XÀ XÍA - NÚI TÀ LƠN - CAO NGUYÊN BOKOR - KEP

MN3N_26

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

14,21,28,29/12/2018

3.929.000VNĐ

SA ĐÉC - LONG XUYÊN - CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - RẠCH GIÁ

MN4N_34

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

13,15,20,22,27,29...

3.859.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ - RẠCH GIÁ - HÀ TIÊN - CHÂU ĐỐC

MN4N_35

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

13,15,20,22,27,29...

3.989.000VNĐ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN3N_36

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

13,20,27,28,29/12...

3.229.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE - RẠCH GIÁ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG - CẦN THƠ

MN4N_39

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

13,15,20,22,27,29...

4.279.000VNĐ

LIÊN TỈNH MIỀN TÂY VỀ ĐẤT PHƯƠNG NAM

MN6N_42

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

15,18,22,25,29/12...

6.609.000VNĐ

HÀ NỘI - SAPA - NINH BÌNH - HẠ LONG

HN-SP-HL

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

20,29/12/2018

5.790.000VNĐ

HÀ NỘI - SAPA

HN-SP

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

20,29/12/2018

2.999.000VNĐ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG

HN-HL

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

22,31/12/2018

3.516.000VNĐ