Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
352 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
KS 2 sao 3.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.298.000
KS 4 sao 5.698.000
355 Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
16,18,20,23,25,27,30/8/2018
28,29/9/2018
11/10/2018
10/11/2018
1,8,29/12/2018
14/1/2019
KS 3 sao 5.790.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.990.000
356 Hà Nội - Sapa
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
16,18,20,23,25,27,30/8/2018
28,29/9/2018
11/10/2018
10/11/2018
1,8,29/12/2018
14/1/2019
KS 3 sao 2.999.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.499.000
357 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
18,20,22,25,27,29/8/2018
1,30/9/2018
1,13/10/2018
12/11/2018
3,10,31/12/2018
16/1/2019
KS 3 sao 3.516.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.999.000
405 Hà Nội - Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N - 3Đ
KS 3 sao 2.350.000
Đặt Vé
405 Hà Nội - Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N - 3Đ
KS 3 sao 2.350.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4