Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
01 Miền Tây Mùa Nước Nổi
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
22,24/11/2018
15/12/2018
KS 2 sao 1.725.000
Đặt Vé
10 Tiền Giang - Cần Thơ Tết Tây 2019
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
29/12/2018
VAN PHÁT RIVERSIDE 1.318.000
Đặt Vé
30 Phan Thiết Tết Tây 2019
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
29,30/12/2018
3* 1001 ĐÊM 1.398.000
Đặt Vé
40 Nha Trang Tết Tây 2019
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
29/12/2018
2* CAMELLIA 2 3.035.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.069.000
50 Đà Lạt Tết Tây 2019
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
29/12/2018
2* LÊ NA 3.798.000
Đặt Vé
3* MAI VÀNG 4.158.000
100 Tiền Giang - Bến Tre
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
102 Vĩnh Long
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
Tiêu chuẩn 876.000
Đặt Vé
103 Đồng Tháp - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
Tiêu chuẩn 595.000
Đặt Vé
119 Gáo Giồng - Mùa Xuân
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 2 + 3 sao 2.499.000
Đặt Vé
120 Tiền Giang - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
24/11/2018
15/12/2018
KS 3 sao 1.318.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.718.000
121 Châu Đốc - Long Xuyên
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
KS 2 sao 1.725.000
Đặt Vé
122 Tràm Chim - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
KS 2 sao 1.668.000
Đặt Vé
140 Phú Quốc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
26/11/2018
KS 2 sao 1.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
141 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
29/12/2018
8/1/2019
KS 4*+ 3* 4.218.000
Đặt Vé
142 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
29/12/2018
8/1/2019
KS 2 + 3 sao 5.419.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 6.548.000
143 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
KS 2 + 3 sao 7.429.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.100.000
144 Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
28/12/2018
7/1/2019
KS 2 + 3 sao 5.915.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.632.000
145 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
29/12/2018
8/1/2019
KS 2 + 3 sao 6.645.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 8.360.000
146 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
KS 4*+ 3* 6.018.000
Đặt Vé
147 Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
1/12/2018
KS 4*+ 3* 3.718.000
Đặt Vé
147 Đồng Tháp – Kiên Giang - Cà Mau - Sóc Trăng - Cần Thơ – Tiền Giang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
24/11/2018
KS 3* và 4* 3.848.000
Đặt Vé
148 Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
1/12/2018
KS 3 sao 6.278.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.268.000
149 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
8N - 7Đ
KS 2 + 3 sao 8.198.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.788.000
150 Tiền Giang – Bạc Liêu - Cà Mau - Sóc Trăng - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
24/11/2018
Tiêu chuẩn 3.848.000
Đặt Vé
160 Sài Gòn – Rạch Giá – Nam Du
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
Đặt Vé
161 Tiền Giang - Rạch Giá - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
KS 4* + 2* 3.588.000
Đặt Vé
KS 4*+ 3* 4.068.000
162 Tiền Giang - Rạch Giá - Nam Du
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
KS 4* + Nhà Nghỉ 2.988.000
Đặt Vé
180 Cần Giờ - Duyên Hải
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
Tiêu chuẩn 722.000
Đặt Vé
181 Bình Châu
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
Tiêu chuẩn 650.000
Đặt Vé
182 Vũng Tàu
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4