Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
100 Tiền Giang - Bến Tre
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
29/7/2018
5,12,19,26/8/2018
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
102 Vĩnh Long
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
Tiêu chuẩn 876.000
Đặt Vé
103 Đồng Tháp - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
29/7/2018
5,12,19,26/8/2018
Tiêu chuẩn 595.000
Đặt Vé
119 Gáo Giồng - Mùa Xuân
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
27/7/2018
14,24/8/2018
KS 2 + 3 sao 2.499.000
Đặt Vé
120 Tiền Giang - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
23,28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
KS 3 sao 1.318.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.718.000
121 Châu Đốc - Long Xuyên
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
KS 2 sao 1.725.000
Đặt Vé
122 Tràm Chim - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
KS 2 sao 1.668.000
Đặt Vé
140 Phú Quốc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
23,25,27,30/7/2018
1,2,3,6,8,10,13,15,17,20,22,2...
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26...
KS 2 sao 1.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
141 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
29/12/2018
KS 4*+ 3* 4.218.000
Đặt Vé
142 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
29/12/2018
KS 2 + 3 sao 5.419.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 6.548.000
143 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
KS 2 + 3 sao 7.429.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.100.000
144 Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
27/7/2018
3,10,17,24/8/2018
28/12/2018
KS 2 + 3 sao 5.915.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.632.000
145 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
29/12/2018
KS 2 + 3 sao 6.645.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 8.360.000
146 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
KS 4*+ 3* 6.018.000
Đặt Vé
147 Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
KS 4*+ 3* 3.718.000
Đặt Vé
148 Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
KS 3 sao 6.278.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.268.000
149 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
8N - 7Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
KS 2 + 3 sao 8.198.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.788.000
150 Sài Gòn – Rạch Giá – Nam Du
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
Nhà Nghỉ (máy lạnh) 2.268.000
Đặt Vé
151 Tiền Giang - Rạch Giá - Nam Du
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
KS 4* + Nhà Nghỉ 2.988.000
Đặt Vé
152 Tiền Giang - Rạch Giá - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
KS 4* + 2* 3.588.000
Đặt Vé
KS 4*+ 3* 4.068.000
180 Cần Giờ - Duyên Hải
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
29/7/2018
5,12,19,26/8/2018
Tiêu chuẩn 722.000
Đặt Vé
181 Bình Châu
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
29/7/2018
5,12,19,26/8/2018
Tiêu chuẩn 650.000
Đặt Vé
182 Vũng Tàu
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
29/7/2018
5,12,19,26/8/2018
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
183 Vũng Tàu - Long Hải
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
28/7/2018
4,11,18,25/8/2018
KS 2 sao 1.544.000
Đặt Vé
KS 3 sao 1.738.000
185 Côn Đảo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 3 sao 2.995.000
Đặt Vé
200 Phan Thiết - Tà Cú
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
28/7/2018
11,25/8/2018
KS 3 sao 1.398.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000
Resort 4 sao 2.132.000
202 Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
28/7/2018
11,25/8/2018
KS 3 sao 1.398.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000
Resort 4 sao 2.132.000
204 Phan Rang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 2 sao 2.588.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.729.000
KS 4 sao 3.262.000
205 Nha Trang-1: Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
24,26,28,31/7/2018
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
13/11/2018
KS 3* loại 2 2.998.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 3.398.000
KS 4 sao 3.998.000
206 Nha Trang - 2: Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Xe, về: Tàu
Download Tour File:     ,
3N - 3Đ
24,26,28,31/7/2018
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
13/11/2018
KS 3* loại 2 2.578.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.828.000
KS 4 sao 3.278.000
  • 1
  • 2
  • 3