HOT LINE: 08 4444 1818

CÁC TOUR ĐI QUA NĂM CĂN

CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN3N_36

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

18,25/1/2019

3.229.000VNĐ

SA ĐÉC - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN4N_37

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

3.969.000VNĐ

BẾN TRE - TIỀN GIANG - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN4N_38

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

3.989.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE - RẠCH GIÁ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG - CẦN THƠ

MN4N_39

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

4.279.000VNĐ