CÁC TOUR ĐI QUA HÒN CHỒNG

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

22,29/9/2018

5.419.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC - CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

22,29/9/2018

7.429.000VNĐ

CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

22,29/9/2018

6.018.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

22,25,27,29/9/2018

2.998.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

22,25,27,29/9/2018

2.998.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

22,25,27,29/9/2018

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

22,25,27,29/9/2018

2.578.000VNĐ

NHA TRANG -3: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

22,25,27,29/9/2018

1.978.000VNĐ

NHA TRANG -3: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

22,25,27,29/9/2018

1.978.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

22,25,27,29/9/2018

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

22,25,27,29/9/2018

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 5 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

22,25,27,29/9/2018

2.748.000VNĐ

NHA TRANG - 5 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

22,25,27,29/9/2018

2.748.000VNĐ

NHA TRANG - 6 ( KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS NHA TRANG )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

21,23,26,28,30/9/...

2.398.000VNĐ

NHA TRANG - 6 ( KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS NHA TRANG )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

21,23,26,28,30/9/...

2.398.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

22,25,27,29/9/2018

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

22,25,27,29/9/2018

3.598.000VNĐ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

22,29/9/2018

6.074.000VNĐ