CÁC TOUR ĐI QUA CHỢ PHAN THIẾT

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

SG_PT1

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

22/12/2018

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ

SG_PT2

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

22/12/2018

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

SG_PT-ÐL

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

20/12/2018

3.698.000VNĐ