CÁC TOUR ĐI QUA CHỢ PHAN THIẾT

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

27/10/2018

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

27/10/2018

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

23,25,27,30/10/2018

3.698.000VNĐ