HOT LINE: 08 4444 1818

CÁC TOUR ĐI QUA BẾN TRE

MỸ THO - BẾN TRE

MN1N_02

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

20,27/1/2019

809.000VNĐ

BẾN TRE - TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ

MN2N_05

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

2.049.000VNĐ

HẬU GIANG - LUNG NGỌC HOÀNG

MN2N_07

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

1.879.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ - RẠCH GIÁ - HÀ TIÊN - CHÂU ĐỐC

MN4N_35

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

3.989.000VNĐ

BẾN TRE - TIỀN GIANG - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN4N_38

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

3.989.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE - RẠCH GIÁ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG - CẦN THƠ

MN4N_39

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

4.279.000VNĐ