Tết Kỷ Hợi

TẾT KỶ HỢI LONG AN

TET_MN1N_01

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

6,7,8,9,10/2/2019

789.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: MỸ THO - BẾN TRE

TET_MN1N_02

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

6,7,8,9,10/2/2019

789.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: TIỀN GIANG - VĨNH LONG

TET_MN1N_03

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

6,7,8,9,10/2/2019

898.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: ĐỒNG THÁP - GÁO GIỒNG

TET_MN1N_04

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

6,7,8,9,10/2/2019

839.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC

TET_MN1N_05

1 ngày  1 đêm

Phương tiện

5,6,7,8,9/2/2019

1.129.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: HÀNH HƯƠNG BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

TET_MN1N_06

1 ngày  1 đêm

Phương tiện

5,6,7,8,9/2/2019

1.269.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: BẾN TRE - TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ

TET_MN2N_11

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

6,7,8,9,10/2/2019

1.989.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: HẬU GIANG - LUNG NGỌC HOÀNG

TET_MN2N_13

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

6,7,8,9,10/2/2019

1.879.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: LONG XUYÊN - CHÂU ĐỐC

TET_MN2N_15

2 ngày  2 đêm

Phương tiện

5,6,7,8,9/2/2019

1.999.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN

TET_MN3N_16

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

5,6,7,8,9/2/2019

2.989.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC

TET_MN3N_17

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

6,7,8,9,10/2/2019

2.399.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

TET_MN4N_18

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,7,8,9,10/2/2019

4.079.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: SA ĐÉC - LONG XUYÊN - CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - RẠCH GIÁ

TET_MN4N_34

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,8/2/2019

3.859.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

TET_MN3N_36

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

5,6,7,8,9/2/2019

3.229.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: LIÊN TỈNH MIỀN TÂY VỀ ĐẤT PHƯƠNG NAM

TET_MN6N_42

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

6,8/2/2019

6.609.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: TIỀN GIANG –ĐỒNG THÁP - RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC MÙNG 2,4

TET_TG-RG-PQ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,8/2/2019

4.689.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: PHAN THIẾT - KHÁCH SẠN 3*

TET_PT_KS

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

6,7,8,9/2/2019

2.139.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: PHAN THIẾT - RESORT 4*

TET_PT_RS

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

8,9/2/2019

2.539.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: NHA TRANG HẢI ÂU - OLYMPIC - MÙNG 2

TET_NT1_HAIAU-OLYMPIC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6/2/2019

4.079.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: NHA TRANG YASAKA 4* MÙNG 2

TET_NT_YASAKA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6/2/2019

5.269.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: NHA TRANG 2* MÙNG 2

TET_NT7_2*_M2

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

6/2/2019

2.789.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: NHA TRANG 2* MÙNG 4

TET_NT1_2*_M4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

8/2/2019

3.769.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: NHA TRANG 3* KS CHÂU LOAN MÙNG 2,5

TET_NT1_3*_M2-5

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,9/2/2019

4.429.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: ĐÀ LẠT 4* DRAGON KING, MÙNG 2

TET_DL_4*_M2

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6/2/2019

4.969.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: ĐÀ LẠT 2* LÊ NA + 3* MAI VÀNG, MÙNG 2-5

TET_DL_2_3*_M2_5

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,9/2/2019

3.939.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: ĐÀ LẠT 2* TRUNG NHÂN - TẦM XUÂN, MÙNG 2-5

TET_DL_2*_M2_5

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,9/2/2019

3.939.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: BẢO LỘC - ĐÀ LẠT MÙNG 4

TET_BL-DL_M4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

8/2/2019

3.769.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: NHA TRANG – ĐÀ LẠT (MÙNG 2)

TET_NT-DL_M2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

6/2/2019

5.539.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: NHA TRANG – ĐÀ LẠT (MÙNG 4)

TET_NT-DL_M4

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

8/2/2019

4.859.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT MÙNG 4

TET_PT-DL_M4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

8/2/2019

4.559.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: BUÔN MÊ THUỘT - PLEIKU – KONTUM MÙNG 2, 4

TET_BMT1_M2_4

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

6,8/2/2019

4.839.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: BUÔN MÊ THUỘT

TET_BMT4_M2_4

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

6,8/2/2019

3.739.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: ĐÀ NẴNG – HỘI AN HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

TET_HUE

4 ngày  2 đêm

Phương tiện

6,8/2/2019

4.699.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: HÀ NỘI - SAPA – NINH BÌNH - HẠ LONG ( MÙNG 2)

TET_NHSP_M2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

6/2/2019

6.959.000VNĐ

  • 1
  • 2