HOT LINE: 08 4444 1818

Miền Trung - Tây Nguyên

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

SG_PT1

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ

SG_PT2

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

1.398.000VNĐ

PHAN RANG

SG_PR

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.588.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,22,24,26,29,31...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT2

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

19,22,24,26,29,31...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG -3: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT3

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,22,24,26,29,31...

1.978.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

19,22,24,26,29,31...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 5 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT5

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,22,24,26,29,31...

2.748.000VNĐ

NHA TRANG - 6 ( KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS NHA TRANG )

NT6

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

20,23,25,27,30/1/...

2.398.000VNĐ

NHA TRANG - 7

NT7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.668.000VNĐ

NHA TRANG - 8

NT8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

19,22,24,26,29,31...

2.738.000VNĐ

ĐÀ LẠT 1 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

ÐL1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,22,24,26,29,31...

2.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT 2 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

ÐL2

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

19,22,24,26,29,31...

2.668.000VNĐ

ĐÀ LẠT 3- THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

ÐL3

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,22,24,26,29,31...

2.488.000VNĐ

ĐÀ LẠT -4 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT )

ÐL4

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

18,20,23,25,27,30...

1.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 5

ÐL5

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.068.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 6 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT)

ÐL6

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

21,24,26,28,31/1/...

1.868.000VNĐ

ĐÀ LẠT TIẾT KIỆM

ÐL7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

1.190.000VNĐ

ĐÀ LẠT 8

ÐL8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

19,22,24,26,29,31...

2.068.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

NT-ÐL1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

19,22,24,26,29,31...

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

NT-ÐL2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

19,22,24,26,29,31...

3.478.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 3

NT-ÐL3

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

19,22,24,26,29,31...

3.298.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 4

NT-ÐL4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

20,23,25,27,30/1/...

2.842.000VNĐ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

SG_PT-NT-ÐL

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

26/1/2019

6.074.000VNĐ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

SG_PT-ÐL

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

12,14,16,19,21,23...

3.698.000VNĐ

BUÔN MÊ THUỘT - PLEIKU - KON TUM

SG_BMT1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

4.760.000VNĐ

BUÔN MÊ THUỘT - GIA LAI - KON TUM - 2

SG_BMT2

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

4.285.000VNĐ

BUÔN MÊ THUỘT - GIA LAI - KON TUM - 3

SG_BMT3

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

4.115.000VNĐ

BUÔN MÊ THUỘT - 4

SG_BMT4

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

3.160.000VNĐ

BUÔN MÊ THUỘT - 5

SG_BMT5

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

3.050.000VNĐ

BUÔN MÊ THUỘT - 6

SG_BMT6

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.880.000VNĐ

ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

ÐN-H-TÐ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

20/1/2019

3.698.000VNĐ

BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

BN-H-TÐ

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

21/1/2019

2.998.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ NẴNG – HỘI AN - HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

SG-NT-ÐN–H–TÐ-6N

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

5.999.000VNĐ

NHA TRANG – ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

SG-NT-BAY-ÐN-H-TÐ-6N

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

5.999.000VNĐ