HOT LINE: 08 4444 1818

Miền Nam

LONG AN

MN1N_01

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

20,27/1/2019

789.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE

MN1N_02

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

20,27/1/2019

809.000VNĐ

TIỀN GIANG - VĨNH LONG

MN1N_03

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

20,27/1/2019

898.000VNĐ

ĐỒNG THÁP - GÁO GIỒNG

MN1N_04

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

20,27/1/2019

839.000VNĐ

CAO LÃNH - SA ĐÉC - TRÀM CHIM TAM NÔNG - ĐỒNG SEN THÁP MƯỜI

MN2N_04A

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

1.799.000VNĐ

CAO LÃNH - SA ĐÉC ĐỒNG THÁP MƯỜI MÙA NƯỚC NỔI

MN2N_04B

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

1.799.000VNĐ

BẾN TRE - TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ

MN2N_05

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

2.049.000VNĐ

TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ - HẬU GIANG

MN2N_06

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

1.989.000VNĐ

HẬU GIANG - LUNG NGỌC HOÀNG

MN2N_07

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

1.879.000VNĐ

HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC

MN1N_11

1 ngày  1 đêm

Phương tiện

20,27/1/2019

1.129.000VNĐ

HÀNH HƯƠNG BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN1N_12

1 ngày  1 đêm

Phương tiện

20,27/1/2019

1.269.000VNĐ

HÀNH HƯƠNG 4 NÚI CAMPUCHIA - HÀ TIÊN - CHÂU ĐỐC

MN3N_13

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

18,25/1/2019

4.179.000VNĐ

LONG XUYÊN - CHÂU ĐỐC

MN2N_15

2 ngày  2 đêm

Phương tiện

18,25/1/2019

1.999.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN

MN3N_16

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

18,25/1/2019

2.989.000VNĐ

PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC

MN3N_17

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

18,19,20,21,22,23...

1.999.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

MN4N_18

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,21,26/1/2019

4.079.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

MN5N_19

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

19,21,26/1/2019

5.789.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ - PHÚ QUỐC

MN6N_20

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

19,21,26/1/2019

6.339.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - XÀ XÍA - NÚI TÀ LƠN - CAO NGUYÊN BOKOR - KEP

MN3N_26

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

18,25/1/2019

3.929.000VNĐ

SA ĐÉC - LONG XUYÊN - CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - RẠCH GIÁ

MN4N_34

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

3.859.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ - RẠCH GIÁ - HÀ TIÊN - CHÂU ĐỐC

MN4N_35

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

3.989.000VNĐ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN3N_36

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

18,25/1/2019

3.229.000VNĐ

SA ĐÉC - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN4N_37

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

3.969.000VNĐ

BẾN TRE - TIỀN GIANG - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN4N_38

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

3.989.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE - RẠCH GIÁ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG - CẦN THƠ

MN4N_39

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

4.279.000VNĐ

LIÊN TỈNH MIỀN TÂY VỀ ĐẤT PHƯƠNG NAM

MN6N_42

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

19,26/1/2019

6.609.000VNĐ